Aby bola Vaša elektroinštalácia či bleskozvod plne funkčné, podľa vyhlášky je potrebná v predpísaných časových intervaloch.
My vám ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (elektroinštalácií, strojov, elektrických spotrebiče) a bleskozvodov prevádzané odborne školeným certifikovaným revíznym technikom.
Na tieto kontroly sa často zabúda a mnoho ľudí ich považuje za “zbytočné vyhadzovanie peňazí”. Svoj názor zmenia spravidla až vtedy, keď na vlastnej koži pocítia následky zanedbaného stavu elektroinštalácie. A práve s tohto dôvodu odporúčame starostlivosť a pravidelné kontroly jej stavu rozhodne nepodceňovať. Budeme veľmi radi, ak si pre vykonanie revízie stavu Vašej elektroinštalácie vyberiete našu firmu.

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky podľa platných STN a osobitých predpisov

elektrické inštalácie v budovách, obytných a neobytných priestoroch

elektrické prípojky NN
elektrické rozvádzače, elektromerové skrine, rozvodnice
bleskozvody a uzemnenia
domáce spotrebiče
elektrické ručné náradie, predlžovacie prívody
elektromotory, točivé stroje, zváračky
slaboprúdové, oznamovacie a signalizačné zariadenia
telekomunikačné, rádiové zariadenia a rozvody
elektrické inštalácie vo vonkajších a agresívnych prostrediach
distribučné zariadenia el. energie, staveniskové rozvádzače
istiace prvky, prúdové chrániče, prepäťové ochrany
špeciálne zariadenia do 1000V