Terestriálna digitálna televízia DVB-T

 • montáž strešných TV antén na príjem digitálnej televízie ( DVB-T2 ), antén FM rádia, DAB+
 • inštalácia domových rozvodov TV/R/SAT signálu k pripojeniu 1 a viac TV, rádio, satelitných  prijímačov, hotelové rozvody
 • rekonštrukcia existujúcich TV rozvodov a anténnych sústav                    ( individuálne, spoločné )
 • meranie intenzity a kvality TV signálu, meranie útlmových parametrov rozvodov, opravy, rekonštrukcie

Satelitná digitálna televízia  DVB – S

 • montáž, servis, nastavenie satelitných antén, rozvodov a prijímačov     ( STB )
 • inštalácia a rekonštrukcia domových  TV/SAT rozvodov
 • meranie satelitného signálu, nastavenie antén, korekcia signálových strát v distribučných rozvodoch
 • inštalácia prvkov pre multi-príjem ( viac družíc – viac prijímačov ), multiprepínače, Diseqc 
 • inštalácia a servis satelitnej TV operátorov programových balíkov:        Skylink,  Freesat,  Digi TV, TV Magio, Hello HD, bezkartový  príjem a ďalšie… 

Spoločná televízna anténa a káblová televízia ( DVB-C, DVB-T, DVB-S )

 • montáž, údržba a servis spoločnej televíznej antény (STA) pre bytové domy, hoteli a pod. ( 1 až 120 účastníkov )
 • multi-switche, zosilňovače, pasívna a aktívna distribúcia signálu
 • CATV káblové siete a STA spoločná televízna anténa

Inštalácia slaboprúdových rozvodov

 • audio / video komunikátory a vrátniky,  ovlánanie brán, dverí 
 • internetové / LAN rozvody ( hviezdicové a kaskádové rozvody  UTP, FTP Cat 6/7,  WiFi siete, routre, opakovače, montáž dátových rozvádzačov … )
 • dátové rozvody elektrických zabezpečovacích zariadení,  ústredne EZS, požiarna signalizácia EPS, HSP, čidlá, senzory, meranie veličín.
 •  inteligentné elektroinštalácie, Smart riešenia, domáca automatizácia.
 • kamerové systémy, monitorovanie, záznamové zariadenia DVR, NVR
 • elektronické zabezpečenie objektov
Voľný príjem digitálnej televízne programy v štandarde DVB-T2 :   
 • RTVS:  STV1, STV2, STV3 (HD), TV Joj, Joj Šport, RTVS Šport, Joj Plus, Wau, Lux,  balík Plustelka,  rozhlasové kanály ( vysielač BA Kamzík, NR Zobor )
 • Rakúska televíza: ORF1 HD, ORF2 HD, ATV ( vysielač Semmering
 • Magyar televízió: m1 HD, m2 HD,  M4 Sport HD, M5,  Duna HD, Duna World, TV2, RTL klub, Izaura TV,  FEM3, Spectrum Home,  rozhlasové kanály, balík Mindig Extra    ( vysielač Gerecse,  Kabhegy,  Sopron )
 • Česká Televízia ČT : multiplexy 1, 2, 3  ( Záhorie a okolie Trnavy, Senice )