Vypracujeme projektovú dokumentáciu pre:

– Elektroinštalácia a bleskozvod rodinného domu ( projekt pre stavebné povolenie )

– Realizačný projekt pre inštalácie, rekonštrukciu, opravy elektrických zariadení

– Návrh a projekt pre výrobu nn rozvádzača, prípojky

– Projekt skutkového stavu