Elektrická Zabezpečovacia Signalizácia (EZS) – Poplachový systém narušenia (PSN) je systém určený na ochranu majetku. Jeho úlohou je detekovať neoprávnený vstup, alebo pokus o vstup do stráženého priestoru a ohlásiť prípadné narušenie prostredníctvom GSM brány, telefónnej linky, alebo internetu na pult centrálnej ochrany (PCO), aj na telefón majiteľovi, resp. určeným osobám. V dnešnej dobe je to najrozšírenejšia ochrana nehnuteľného majetku. Odporúčame ho skombinovať s kamerovým systémom (akási “spätná väzba”). Majiteľ, alebo iná určená osoba si vie on-line pri doručení správy o poplachu skontrolovať za pomoci počítača, či mobilného telefónu, čo sa deje v monitorovaných priestoroch a prípadne okamžite volať políciu s presnými informáciami pre dolapenie narušiteľa.

Naša spoločnosť inštaluje zabezpečovacie zariadenie renomovaných spoločností kt. dodávajú a vyvíjajú overené licencované zariadenia s kladnou odozvou medzi užívateľmi. Investovať do kvalitného licencovaného zabezpečovacieho zariadenia sa oplatí aj z dôvodu vyššej bezpečnosti chráneného objektu a nepremožiteľnosti systému. Navyše tieto systémy môžu byť napojené na PCO ( pult centrálnej ochrany ) aj na políciu SR, cez modernú aplikáciu v smartfónoch je možné kedykoľvek a kdekoľvek kontrolovať si svoj dom, riadiť spotrebiče, monitorovať situáciu počas  Vašej neprítomnosti.

Prevádzkovanie technickej služby podľa paragrafu 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu – vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Kamerové systémy

Kamerové systémy sa používajú všade tam, kde je potrebné monitorovať dianie a vyhodnocovať rôzne udalosti v reálnom čase, alebo zo záznamu, ale hlavne majú chrániť Vás a Váš majetok. Skoro každý obchodný dom, hotel alebo firma používa kamerový systém na ochranu svojho majetku. Stále častejšie začínajú kamerové systémy využívať aj domácnosti. K zabezpečeniu rôznych aj špeciálnych riešení používame produkty popredných a kvalitných dodávateľov. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu. Uzatvorené okruhy CCTV (Closed Circuit Television, uzavretý televízny okruh) je možné rozšíriť do LAN a WAN sietí. Otvára nám nové možnosti pripojenia, sledovania a nahrávania cez internet samozrejme cez zabezpečený privátny kanál. Sledovanie kamier na SMARTPHONOCH, Tabletoch a iných mobilných zariadeniach. Video z jednotlivých kamier je možné tiež archivovať a ďalej spracovať.